1402-03-16

۱۵ نکته مهم در آزمون تافل که بسیار پرتکرار هستند

قوانین مهمی از گرامر وجود دارد که باعث می شود نمره امتحان آزمون تافل شما بهتر شود. تافل یکی از چالش برانگیزترین امتحانات زبان انگلیسی است که می توان از طریق آن در بهترین دانشگاه های انگلیسی زبان پذیرفته شد.