021-44175817
info@zabanname.com

درباره ما

زبان نامه به عنوان اولین پلتفرم  آنلاین آموزش زبان بر اساس آخرین تکنولوژی (LMS)


 سایت زبان نامه به عنوان اولین پلتفرم  آنلاین آموزش زبان بر اساس آخرین تکنولوژی در حوزه آموزش زبان (LMS) راه اندازی شده است.

هدف زبان نامه ایجاد دسترسی آسان، همیشگی اساتید - آموزشگاه ها - هنرجو می باشد.


تاریخچه زبان نامه

گامهای نخست راه اندازی پروژه زبان نامه، در سال 1399 با ارائه آموزش های مرتبط با زبان انگلیسی برداشته شد. زبان نامه، پس از مدت کوتاهی، در زمستان 1400، توانست تعداد زیادی هنرآموز و استاد زبان را جذب و شروع به آموزش و تدریس کرده و در ادامه به صورت گام به گام، مسیر تبدیل شدن به بزرگترین پلتفرم تخصصی آموزش و تدریس زبان کشور را طی کرد.


​​​​گستره مخاطبین زبان نامه

زبان نامه هم اکنون این افتخار را دارد که بیش از 100 استاد برتر زبان انگلیسی،فرانسه،آلمانی و سایر زبان ها را در سایت دور هم جمع کرده و توانسته ناب ترین و باکیفیت ترین آموزش های زبان دوم را به بیش از 200 هزار هنرآموز متقاضی آموزش زبان، ارائه نماید.​ امروزه زبان نامه نه تنها، در زمینه آموزش  بلکه در زمینه مهاجرت به سایر کشورها، با آموزشگاه ها و موسسه های مهاجرت سراسر کشور فعالیت دارد.


آرمان زبان نامه

ما اعتقاد داریم که زبان دوم برای هر شخص ماندگارترین ابزار تغییر است و می خواهیم با تمرکز بر گسترش سطوح آموزش زبان دوم، نقش خود را در مسیر تغییر بازی کنیم. زبان نامه همان دانش یادگیری زبان در دسترس همگان است و هدف ما رسیدن به روزی است که زبان دوم بدون واسطه، در دسترس همگان باشد. 

زبان نامه یک تغییر بزرگی را در قالب یک پروژه جامع آموزش زبان دوم، تجربه می کند که همزمان است با گسترش آگاهی عموم جامعه به یادگیری زبان دوم .

زبان نامه اولین پلتفرم آموزش زبان در بستر اینترنت (LMS) در ایران را تعریف خواهد کرد   و به عنوان اولین مارکت پلیس آموزش زبان در ایران شروع به فعالیت کرده است.